JOHN KELLY & MAITE ITOIZ (DORTMUND 2007)

    MAITE ITOIZ & JOHN KELLY

    JOHN KELLY & MAITE ITOIZ W KANADZIE CZ.2

    MAITE ITOIZ & JOHN KELLY W KANADZIE

    ELFENTHAL & BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA!

    JOHN KELLY & MAITE ITOIZ W KANADZIE

    MAITE ITOIZ & JOHN KELLY – TXORIA TXORI

    CAŁY KONCERT KELLY FAMILY (KRAKÓW 08.04.18)